“Hangzhou Aily Digital Printing Technology Co., Ltd.”
 • sns (3)
 • sns (1)
 • youtube (3)
 • Instagram-Logo.wine
1-ER6090-BANNER
2-2513-BANNER
3-C180-BANNER
3060-BANNER (1)

Önüm seriýasy

 • EKO ÇÖZGÜN

  EKO ÇÖZGÜN

  “ERICK ECO SOLVENT” seriýasy bannerlerden, afişalardan, söwda sergisiniň grafikalaryndan, diwar kagyzlaryndan, çyzgylardan, arka reňkli filmden (aka duratrans), ulag şekilleriniň örtüklerinden we beýleki uly formatdaky çeper eserlerden ýa-da belgilerden dürli önüm öndürmek üçin ulanylýan dürli düzülen öndürijilik eko çözüji printerlerden durýar.
 • UV FLATBED PRINTER

  UV FLATBED PRINTER

  “ERICK UV FLATBED PRINTER” seriýasy dürli çaphana zerurlyklaryna laýyk gelýän dürli çap ölçeglerine eýe, şeýle hem ähli formatlar üçin giň ýer berýär.Formaty nähili bolsun - kiçi bolsun, uly bolsun ýa-da üznüksiz bolsun - bu printerler çap hiliniň we tizliginiň ajaýyp garyndysyny hödürleýär.
 • Tekst printeri

  Tekst printeri

  DTF printerlerini satyn alyň, ERICK TEXTILE PRINTER seriýasy iň gowy saýlaw!ERICK DTF geçiriş printerleri, gönüden-göni film geçiriji printerlere (futbolka pinter known) geýim çap etmegiň indiki tendensiýasydyr. ERICK komeria DTF pinteri bilen ýönekeý ädimler bilen işiňizi ýa-da gyzyklanmany ösdürip we ösdürip bilersiňiz. Göni film printerleri ýokary hilli, takyklygy, çeýeligi we amatlylygy sebäpli ýakyn wagtda egin-eşik çap bazarynda agdyklyk eder.
 • INK & PRINTHEAD

  INK & PRINTHEAD

  Çap etmegiň aýdyňlygyny, takyklygyny ýa-da çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak isleseňiz, ýokary hilli we sanly printerleriňiz bilen ajaýyp işleýän ERICK INK & PRINTHEAD seriýamyzda laýyk çap ýa-da syýa alyp bilersiňiz.

Iň köp satylýar

BIZI EX sergimiz

 • uv printer sergisi

Habarlarymyzy okaň

 • täzelikler

  UV tekiz printerleriň köp taraplylygy: Pikirleri haýran galdyryjy netijä öwüriň

  Çap dünýäsinde UV tekiz printerler pikirleri hakykata öwürmek usulymyzy özgertdi.Bu innowasiýa maşynlary ýokary hilli önüm öndürmäge ukyply ...
  Koprak oka
 • täzelikler

  Çap ediş işiňiz üçin UV tekiz printere maýa goýmagyň artykmaçlyklary

  Çap ediş işiňiz üçin UV tekiz printere maýa goýmak, oýun çap ediji bolup biler, çap kapabyňyzy ep-esli gowulandyryp biljek köp sanly artykmaçlygy hödürläp biler ...
  Koprak oka
 • täzelikler

  Sublimasiýa printerleriniň güýjüni açmak: Janly we uzak dowamly yzlary dörediň

  Sanly çap etmegiň günsaýyn ösýän dünýäsinde boýag-sublimasiýa printerleri dürli görnüşde janly we uzak dowamly yzlary döretmek ukyby sebäpli aýratyn orny eýeleýär ...
  Koprak oka